Download Software & Firmware Hilook Camera, IPC, NVR, DVR

I. PHẦN MỀM HILOOK

1. Download phần mềm PC HilookVision

2. APP mobile Hilook

Android

iOS

II. FRIMWARE HILOOK

TÊN THIẾT BỊ PHIÊN BẢN FIRMWARE
   
DVR-204G-F1 DVR-K35_(HGH-E_F)_HILOOKASIA-ML_STD_V4.30.110_Build200422
DVR-204G-F1 (S)
   
DVR-208G-F1 DVR-K56_HILOOKASIA-ML_STD_V4.30.110_Build200422
DVR-208G-F1 (S)  DVR-K56_HILOOKASIA-ML_STD_V4.30.110_Build200422
   
DVR-216Q-K2 DVR-K71_HILOOKASIA-ML_STD_V4.30.110_Build_200422
DVR-216U-K2
DVR-216Q-K1
DVR-208U-K1
DVR-224Q-K2
DVR-232Q-K2
   
DVR-204Q-K1 (S) DVR-K72_HILOOKASIA-ML_STD_V4.30.110_Build_200422
DVR-204U-K1
DVR-208Q-K1 (S)
DVR-208Q-K2
   
DVR-116G-K1 (S) DVR-K72HGH_HILOOKASIA-ML_STD_V4.30.110_Build_200422
DVR-216G-K1 (S)
   
NVR-104MH-C(B) NVR_K74_BL_HILOOK_ML_STD_V4.30.005_200628
NVR-108MH-C(B)
NVR-108MH-C/8P(B)
NVR-116MH-C
NVR-208MH-C
NVR-208MH-C/8P
NVR-216MH-C
NVR-216MH-C/16P
   
NVR-104H-D NVR_K75_BL_HILOOK_ML_A_STD_V4.30.005_200628
NVR-104H-D/4P
NVR-104MH-D
NVR-104MH-D/4P
NVR-108H-D
NVR-108H-D/8P
NVR-108MH-D
NVR-108MH-D/8P
   
TÊN THIẾT BỊ PHIÊN BẢN FIRMWARE
   
IPC-P120-D/W IPC_E0_CIVIL_EN_STD_5.4.6_190326
IPC-C120-D/W
   
IPC-P100-D/W E2
IPC-C100-D/W
   
IPC-B621H-Z IPCHL_E3_EN_STD_5.5.94_190902
IPC-T621H-Z
   
IPC-B120H IPCHL_E3S_EN_STD_5.5.84_200825

Hỗ trợ CameraDDNS.net

IPC-B120H-U
IPC-B121H
IPC-B121H(-M)
IPC-B121H-D
IPC-B320H-D
IPC-B420H
IPC-D121H(-M)
IPC-T220H-U
IPC-T221H
IPC-T221H-D
IPC-T320H-D
   
IPC-P220-D/W IPCHL_E4_EN_STD_5.5.73_build190610
   
IPC-B120-D/W(B) IPCTC_HL_E6_EN_STD_5.5.95_190925
IPC-B120W
IPC-C120-D/W(B)
IPC-C120-D/W(W)
IPC-C220H
IPC-D220H-D/W
IPC-P120-D/W(W)
   
IPC-B129H IPCHL_E7_EN_STD_5.5.90_190725
IPC-B141H
IPC-D141H
IPC-D150H
IPC-T229H
IPC-T250H
   
IPC-B150H-M IPC_G0_EN_STD_5.5.87_200103
IPC-B440H
IPC-B640H-Z
IPC-B650H-Z
IPC-D640H-Z
IPC-T240H
IPC-T250H
IPC-T651H-Z
   
IPC-B121H (C) E8
IPC-B140H (C)
IPC-D121H (C)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *