Nguồn tổng 30A cho camera HiKvision

Bảo hành: 24 tháng

Danh mục: