Máy lọc không khí 5 bước lọc Pure A9

Giá: 10.390.000 ₫

  • Bộ lọc 5 lớp lọc sạch tới 99.99% vi khuẩn*.
  • PureSense đo chất lượng khí và điều chỉnh bộ lọc.
  • Yên tĩnh hoàn hảo, kể cả ở tốc độ lớn nhất.
  • AirSurround lọc khí hiệu quả hơn gấp 4 lần*.
  • Bộ lọc điều chỉnh theo yếu tố nhạy cảm theo mùa